Tomme lommer

Er du ved at miste dagpengene?

Så har du sandsynligvis mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse.

Her kan du læse mere, hvad dine muligheder er, hvis du ikke længere kan få dagpenge. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at vende din situation.

Få svar på nogle af dine spørgsmål her

Kan jeg få arbejdsmarkedsydelse, når jeg ikke længere kan få dagpenge?

Der er indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til medlemmer, der mister retten til dagpenge.

Ordningen betyder, at du som udgangspunkt kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du mister din ret til dagpenge fra den 6. januar 2014 og frem til udgangen af 30. juni 2016.

Du kan dog højst få dagpenge fra a-kassen, uddannelsesydelse fra kommunen og arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen i sammenlagt 4 år (208 uger).

Læs mere om arbejdsmarkedsydelse

Hvordan får jeg at vide, at jeg ikke længere kan få dagpenge?

3 måneder før tidspunktet, hvor du ikke længere får dagpenge, får du et brev fra os, hvor der står, hvornår du må forvente ikke længere at få dagpenge.

Hvis du får arbejde, bliver syg og får sygedagpenge i mere end 6 uger, eller af andre årsager ikke får dagpenge frem til udløbsdatoen, bliver datoen rykket til senere. Datoen kan dog ikke rykkes længere end til den dag, din referenceperiode udløber. Du kan højst få dagpenge i 2 år inden for en periode (referenceperiode) på 3 år. 

Brevet fortæller også, hvor mange timer du har arbejdet inden for de sidste 3 år, og hvor mange timer du mangler for igen at kunne få dagpenge. Endelig står der noget om kontingentreglerne, hvis man har mistet retten til at få dagpenge.

Hvordan kan jeg igen få dagpenge?

Hvad skal jeg betale i kontingent til FOA og/eller FOAs A-kasse, hvis jeg ikke kan få dagpenge?

Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg ikke længere kan få dagpenge?

Det afhænger af dine personlige forhold, om du kan få kontanthjælp.

Det vil sige:

  • om du er gift
  • om du har forsørgerpligter for børn under 18 år
  • om du eller din ægtefælle har formue, fx i værdipapirer eller friværdi
  • om du eller din ægtefælle har indtægter.

Du kan læse om reglerne for kontanthjælp i denne pjece

Læs mere på borger.dk, hvis du under 30 år og har du en uddannelse

Læs mere på borger.dk, hvis du under 30 år og ikke har du en uddannelse

Læs mere på borger.dk, hvis du er 30 år eller derover

Beskæftigelsesministeren har præciseret nogle af reglerne her

Hvordan kan jeg få ret til dagpenge igen?

Når du har haft 1924 ustøttede arbejdstimer inden for de sidste 3 år efter din seneste indplacering i dagpengesystemet, har du genoptjent din ret til at få dagpenge, hvis du bliver ledig. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have 1258 ustøttede arbejdstimer for at genoptjene dagpengeretten.

Du opsparer ikke timer til genoptjening af dagpengeretten, hvis du er i seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik, jobrotationsvikariat eller fleksjob.

Jeg kan hverken få arbejdsmarkedsydelse eller kontanthjælp. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan få kontanthjælp, bliver du det, der kaldes ”selvforsørgende ledig”. Så er det meningen, at du skal leve af din formue (fx friværdi i dit hus), eller at din ægtefælle skal forsørge dig.

Som selvforsørgende ledig behøver du ikke tilmelde dig jobcentret eller opfylde kravet om at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Når du ikke kan få dagpenge, skal du ikke tage hensyn til reglerne om supplerende dagpenge. Så du kan tage alle de arbejdstimer, du kan få.

Når du har arbejde, optjener du timer til at generhverve dagpengeretten. Det kræver dog, at du bliver ved med at være medlem af a-kassen.


Kontingent til FOAs A-kasse


Du kan læse om reglerne for kontanthjælp i denne pjece


Læs mere på borger.dk, hvis du under 30 år og har du en uddannelse


Læs mere på borger.dk, hvis du under 30 år og ikke har du en uddannelse


Læs mere på borger.dk, hvis du er 30 år eller derover


Beskæftigelsesministeren har præciseret nogle af reglerne her

Kan jeg få et seniorjob?

Der er to betingelser, du skal opfylde for at få ret til et seniorjob:

  1. Du skal have ret til efterløn den dag, du når din efterlønsalder, som er vedtaget ved lov 
  2. Din dagpengeret skal senest udløbe, når der er 5 år eller mindre, til du kan gå efterløn.

Hvis du har ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, har du først ret til seniorjob, når din ret til arbejdsmarkedsydelse er udløbet.
Udløber din ret til arbejdsmarkedsydelse først efter din efterlønsalder, mister du derfor helt retten til seniorjob.

Hvis du når efterlønsalderen, mens du får arbejdsmarkedsydelse, kan du vælge mellem at fortsætte på arbejdsmarkedsydelsen eller gå på efterløn. Hvad der bedst kan betale sig for dig, afhænger af dine pensioner. Kontakt os derfor for at få konkret vejledning herom. 

Hvis du venter med at gå på efterløn, vil du få et efterlønsbevis. Du skal gå på efterløn senest, når arbejdsmarkedsydelsen udløber, og vi skal have din skriftlige ansøgning om efterløn inden da. Ellers mister du helt retten til efterløn. 

 
Læs mere om seniorjob

 

 

Kan jeg få efterløn?

Selvom du har mistet din ret til at få dagpenge, kan du gå på efterløn, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du skal have været 50 år eller derover, da du mistede din dagpengeret.
  • Du skal have ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder, hvis du fortsat betaler medlems- og efterlønsbidrag.
  • I en længere periode, før du overgår til efterløn, skal du opfylde de almindelige krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Du skal også opfylde de øvrige krav 


Se, om du opfylder de almindelige krav om at stå rådighed for arbejdsmarkedet

Læs om de øvrige betingelser for at gå på efterløn

Hvorfor skal jeg være medlem af FOA og FOAs A-kasse, hvis jeg ikke kan få dagpenge?

FOA
Din fagforening vil kunne vejlede dig om, hvor der er ledige job og uddannelsesmuligheder i lokalområdet. Nogle FOA-afdelinger har særlige tilbud til ledige medlemmer, som du også vil kunne deltage i.

FOAs A-kasse
Hvis du skal have arbejdsmarkedsydelse, skal du være medlem af a-kassen som fuldtidsforsikret.

Men mister du retten til arbejdsmarkedsydelse er det også en rigtig god ide fortsat at være medlem af a-kassen. For hvis du melder dig ud, kan du først få dagpenge igen, hvis du atter melder dig ind og igen har været medlem 1 år. Derudover skal du have haft 1924 ustøttede arbejdstimer inden for de sidste 3 år. Kun arbejdstimer, hvor du har været medlem af a-kassen, kan tælles med.

De arbejdstimer, du har opsparet, når du mister dine dagpenge, kan derfor forsvinde, hvis du melder dig ud af a-kassen

Er du medlem af efterlønsordningen, vil du ofte miste retten til efterløn, hvis du melder dig ud eller bliver fritaget for at betale kontingent til a-kassen. Man skal være medlem af a-kassen og betale efterlønsbidrag i mange år for at have ret til efterløn, og det kræver ofte også, at man ikke har afbrydelser i medlemskabet.

Din a-kasse står fortsat til rådighed med hjælp og vejledning om a-kassespørgsmål. Nogle afdelinger af a-kassen har særlige tilbud til ledige medlemmer, som du også vil kunne deltage i.

Hvad skal jeg betale i kontingent, hvis jeg får arbejdsmarkedsydelse?

Du skal ikke betale fagligt kontingent, hvis du får arbejdsmarkedsydelse. Det sker helt automatisk med virkning fra den dag, hvor du får arbejdsmarkedsydelse og til den dag, hvor du ikke længere kan få ydelsen. 

Arbejdstimer og gratis kontingent
Hvis du fx får vikartimer enkelte dage på en måned, har det ikke nogen betydning for dit gratis faglige kontingent. Kun i de tilfælde, hvor du får arbejde i en hel måned, skal du betale normalt kontingent i den måned.

A-kassekontingent
Kontingentet til a-kassen er ikke gratis.