Møntbunke

Arbejdsmarkedsydelse

Hvis du mister din mulighed for at få dagpenge, vil du som udgangspunkt kunne få arbejdsmarkedsydelse.

Du kan som udgangspunkt få arbejdsmarkedsydelse, hvis du mistede retten til at få uddannelsesydelse i perioden fra den 30. december 2013 til den 5. januar 2015, eller hvis du mister din ret til dagpenge fra den 6. januar 2014 og frem til udgangen af 30. juni 2016.

Bemærk, at du højst kan få dagpenge fra a-kassen, uddannelsesydelse fra kommunen og arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen i sammenlagt 4 år (208 uger).

 

Spørgsmål og svar

Kan jeg få arbejdsmarkedsydelse?

Du kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du opfylder disse krav:

 • Du skal være ledig, og så skal du have opbrugt din ret til få den særlige uddannelsesydelse i perioden 30. december 2013 til den 5. januar 2015, eller du skal opbruge  din ret til dagpenge fra den 6. januar 2014 og frem til udgangen af 30. juni 2016.
 • Du kan dog højst få dagpenge fra a-kassen, uddannelsesydelse fra kommunen og arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen i sammenlagt 4 år (208 uger).
 • Du skal være medlem af a-kassen. Har du fx meldt dig ud, mens du fik uddannelsesydelse, skal du melde dig ind igen for at kunne få arbejdsmarkedsydelsen. 
 • Du skal være medlem som fuldtidsforsikret – hvis du er deltidsforsikret skal du skifte til fuldtidsforsikring.
 • Du skal være aktivt arbejdssøgende. 
 • Du skal kunne og ville overtage arbejde med dags varsel. 
 • Du skal deltage i aktivering.
Hvor længe kan jeg få arbejdsmarkedsydelse?
Det afhænger af, hvornår du mister retten til dagpenge. Hvis du fx mister retten til dagpenge fra 6. januar til 30. juni 2014, har du ret til arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år. Men mister du retten til dagpenge i 2. halvår af 2014, så kan du få arbejdsmarkedsydelse i 12 måneder osv.

Grunden til denne forskel er, at varigheden af arbejdsmarkedsydelsen nedtrappes hen mod 2. halvår 2016. Bemærk, at du højst kan få dagpenge fra a-kassen, uddannelsesydelse fra kommunen og arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen i sammenlagt 4 år (208 uger).


Hvor meget kan jeg få?

Du kan få 60 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke har børn at forsørge og 80 procent, hvis du er forsørger. Det svarer til henholdsvis 11.028 kroner og 14.712 kroner om måneden (pr. 2. januar 2017).

Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af, hvad en eventuel ægtefælle tjener, eller om du har formue.

 

Hvordan søger jeg om arbejdsmarkedsydelse?

Hvis du mister dine dagpenge fra 6. januar 2014 og frem til 30. juni 2016, får du helt automatisk arbejdsmarkedsydelse. Du skal behøver ikke søge om det. Det er dog et krav at du fortsat er medlem af a-kassen og som fuldtidsforsikret for at kunne få arbejdsmarkedsydelse. For at få ydelsen skal du være aktivt arbejdssøgende, du skal kunne og ville overtage arbejde med dags varsel og deltage i aktivering - ligesom da du var på dagpenge.

Er der krav til uddannelse og andre tilbud?
Ja, hvis du får arbejdsmarkedsydelse, skal du deltage i aktiveringstilbuddet, som du skal begynde på, når du højst har fået ydelsen i en måned.

Tilbuddet strækker sig over mindst 13 uger og i mindst 20 timer om ugen.

Aktiveringstilbuddet er fx:

 • privat løntilskud
 • offentligt løntilskud
 • virksomhedspraktik
 • nyttejob
 • jobrotation.


Har du ingen ungdomsuddannelse, har du ret til læse-, skrive- og regnekurser, hvis der er behov for det. Det vil i så fald være i stedet for aktivering.

Er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har du ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af aktiveringen. Valget af uddannelse aftales med jobcentret.

Jeg er med i efterlønsordningen. Hvad gælder mig?

Hvis du er med i efterlønsordningen og har ret til seniorjob, kan du tidligst komme på seniorjob, når du ikke længere kan få arbejdsmarkedsydelse.
Afhængig af periodens længde kan det betyde, at du ikke når at få et seniorjob, inden du går på efterløn. Hvis du når efterlønsalderen, mens du får arbejdsmarkedsydelse, kan du vælge mellem at fortsætte på arbejdsmarkedsydelsen eller gå på efterløn. Hvad der bedst kan betale sig for dig, afhænger af dine pensioner.

Hvis du venter med at gå på efterløn, vil du få et efterlønsbevis. Du skal gå på efterløn senest, når arbejdsmarkedsydelsen udløber, og vi skal have din skriftlige ansøgning om efterløn inden da. Ellers mister du helt retten til efterløn. 

Hvis din ret til dagpenge først udløber efter, du har nået efterlønsalderen, har du hidtil været nødt til at gå på efterløn senest når dagpengeretten udløb. Nu kan du vælge mellem arbejdsmarkedsydelse og efterløn. Det kræver dog, at du opfylder kravene for betaling af medlems- og efterlønsbidrag, inden din dagpengeret udløber.

Kontakt os for at få vejledning om, hvad der bedst kan betale sig.

Kan jeg få gratis medlemskab af FOA?

Ja. Du skal du ikke betale fagligt kontingent, hvis du får udbetalt arbejdsmarkedsydelse. Det sker helt automatisk med virkning fra den dag, hvor du får arbejdsmarkedsydelse og til den dag, hvor du ikke længere kan få ydelsen.

Arbejdstimer og gratis kontingent
Hvis du fx får vikartimer enkelte dage på en måned, har det ikke nogen betydning for dit gratis faglige kontingent. Kun i de tilfælde, hvor du får arbejde i en hel måned, skal du betale normalt kontingent i den måned.