Pressemeddelelse

Sådan er lønnen i ældreplejen

I den sidste tid har der været en meget stor offentlig interesse for, hvad pleje- og omsorgspersonalet i landets kommuner tjener. Medierne har bragt mange forskellige tal. Lønnen for en uddannet social- og sundhedshjælper starter i dag ved kr. 17.782 om måneden.

FOA har cirka 80.000 medlemmer ansat i den kommunale ældrepleje. Langt de fleste er uddannet som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer et år og to måneder. Uddannelsen som social- og sundhedsassistent tager to år og ti måneder.
Der er forskel på lønnen alt efter, hvor i landet man arbejder (områdetillæg) og hvor lang tid, man har været ansat (anciennitetstillæg). Der findes fem forskellige områdetillæg og tre forskellige satser for ancienitet. Det betyder, at alene når det gælder grundlønnen, er der 15 variationer på landsbasis.

For social- og sundhedsshjælperne er grundlønnen for fuldtidsansatte følgende ved nyansættelse (pr. marts 2007):
Laveste områdetillæg (for eksempel Holstebro): Kr. 17.782
Højeste områdetillæg (for eksempel København): Kr. 18.811

Efter fire års ansættelse stiger lønnen, så den nu udgør:
Laveste områdetillæg (for eksempel Holstebro): Kr. 18.086
Højeste område tillæg (for eksempel København): Kr. 19.140

Har man været ansat i 11 år, så stiger man igen – og når dermed slutlønnen:
Laveste områdetillæg (for eksempel Holstebro): Kr. 19.802
Højeste område tillæg (for eksempel København): Kr. 21.004

Oveni grundlønnen følger nogle få centralt og lokalt fastsatte tillæg (for eksempel de midler, der er lagt ud til lokal forhandling). Det kaldes nettolønnen. Ifølge det kommunale løndatakontor var nettolønnen i gennemsnit for social- og sundhedshjælperne i marts 2007 på kroner 19.484. Tallet dækker over en lidt større løn i områder med højt områdetillæg og en lidt lavere løn i områder med lavt tillæg.

Oveni nettolønnen vil en lang række medarbejdere modtage tillæg for aften-, nat- eller weekendarbejde. Og alle vil modtage feriegodtgørelse og få indbetalt til sin pensionsordning. Dette kaldes bruttolønnen. Her er gennemsnittet for social- og sundhedshjælperne i marts 2007 på kr. 24.307.

For social- og sundhedsassistenterne er grundlønnen:
Ved nyansættelse med laveste områdetillæg: Kr. 18.675
Ved nyansættelse med højeste områdetillæg: Kr. 19.789

Efter fire år stiger laveste områdetillæg til: Kr. 18.927
Efter fire år stiger højeste områdetillæg til: Kr. 20.070

Efter i alt ti år nås slutlønnen, og ved laveste områdetillæg stiger man til: Kr. 20.444

Efter ti år ved højeste områdetillæg stiger man til: Kr. 21.579

Nettolønnen for social- og sundhedsassistenter var i marts 2007 i gennemsnit : Kr. 21.001

Bruttolønnen var i gennemsnit i marts 2007: Kr. 26.484

Lagt på den 30.06.2007