Kvinder ser på Overenskomst Tjek på PC
Find din overenskomst på Overenskomst Tjek

Overenskomst

Af din overenskomst fremgår det, hvilke løn- og arbejdsvilkår, der gælder på dit ansættelsesområde. Som medlem af FOA kan du finde din overenskomst på Overenskomst Tjek.

Find din overenskomst

FOAs Overenskomst Tjek er en ny service til dig, hvor du nemt kan finde din overenskomst og læse den i et sprog, der er skrevet til dig.

OK-tjek

Tjek ind på Overenskomst Tjek

Overenskomst Tjek dækker overenskomster fra 2011 og frem, for ansatte i kommuner og regioner. Overenskomster for private firmaer er ikke med endnu.

Du skal logge ind med dit NemID eller medlemslogin.

Andre overenskomster

Overenskomster fra før 2011 og alle private overenskomster, kan du finde her:

Social-Sundhed
Pædagogisk
Kost-Service
Teknik-Service

Hvad er en overenskomst?

I daglig tale bruges ordet overenskomst om aftaler, der er indgået mellem FOA og en offentlig eller privat arbejdsgiver. Af overenskomsten fremgår, hvilke vilkår, der gælder på dit ansættelsesområde. Det gælder for eksempel løn, regler for arbejdstid, ferie, sygdom og opsigelsesvarsler.

Overenskomsterne forhandles hvert 2. år. I mange tilfælde suppleres overenskomsten af aftaler, der er indgået mellem den lokale FOA-afdeling og den lokale arbejdsgiver.  

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din overenskomst, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller henvende dig i din lokalafdeling.

Find din lokalafdeling 

Ikke medlem af FOA

Hvis du ikke er medlem af FOA, men gerne vil se alle FOAs overenskomster, kan du finde dem her:

Gå til FOAs overenskomster