Afdelingsbestyrelsen i FOA Odense

Efter afdelingsgeneralforsamlingen den 22. oktober 2014 ser bestyrelsen således ud:

Formand Nina Skov-Lauridsen
Næstformand Hanne Skyum Pedersen
Sektorformænd Hanne Winther Jørgensen (Pæd)
Gitte Marnil (K&S)
Hans Jørgensen (SOSU)
Betina Schwertfeger (T&S)
Bestyrelsesmedlemmer Anders Jensenius Møller (SOSU)
Anette Lykke Jensen (Pæd)
Annette Bredal Jensen (K&S)
Berit Lydal Nielsen (Pæd)
Christina Bank (SOSU)
Erik Mikkelsen (SOSU)
Hanne Karin Hansen (SOSU)
Helle Heilmann (SOSU)
 
Bilagskontrollanter Henning Hansen
Joan Grill Jensen
Suppleanter Gitte Razniak
Karin Brogaard Pedersen
 
Fanebærer Betina Schwertfeger
Suppleant Annette Bredal Jensen