Er du i tvivl om dit kontingent?

På denne side kan du se hvad det koster, at være medlem

 

Forsikringskategori                                                      

2014
       pr. mdr   

             

2015
       pr. mdr.   

         

 Fuldtid over 30 år m/efterlønsbidrag        

        1.290,-         1.305,-
 Fuldtid over 30 år u/efterlønsbidrag                815,-            823,-
 Deltid over 30 år m/efterlønsbidrag               971,-            981,- 

 Deltid over 30 år u/efterlønsbidrag

           654,-            660,-
 Elev kontingent - kontakt afdelingen og hør nærmere

             - 

            -
 Pensionist under 65 år (betales én gang årligt)                20,50                20,50
 Pensionist over 65 år (betales én gang årligt)                  12,50              12,50
 Efterlønsbidraget udgør                 475,-             482,- 
 Fagforeningskontingent               359,-            359,-

         

Har du spørgsmål, så kontakt afdelingen

OBS!
Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra kr. 3.000 til kr. 6.000 fra 1. januar 2015. Det betyder, at du får fradrag for hele dit indbetalte fagforeningskontingent. Du skal selv indberette fradraget/kontingentet i rubrik 50 på forskudsopgørelsen, hvis du vil have det med fra årets start - ellers indberettes det automatisk sidst på året til SKAT.

A-kasse:
Der er ikke noget loft for kontingent til A-kasse og efterløn. Her skrives hele det indbetalte beløb i rubrik 52 på din forskudsopgørelse.

Se mere under FOA-nyheder