Web a-kassen

Du skal være medlem af a-kassen for at indsende blanketter og ydelseskort. Men du vil til enhver tid - også hvis du ikke længere er medlem - kunne se fx indsendte blanketter og ydelseskort.

Husk – du skal taste alle dine jobsøgninger i Jobloggen her på hjemmesiden, når du får dagpenge. For at stå til rådighed og have ret til dagpenge, skal du søge arbejde hver uge.

Du kan bruge web a-kassen til at:

Hånd med mus til a-kassen

indsende dagpengekort
indsende arbejdsmarkedsydelseskort
se dine udbetalingsmeddelelser
udfylde din joblog
udfylde jobsøgningsskema
tilmelde dig ordningen med ½-årserklæring
indsende ½-års efterlønserklæring
indsende ledighedserklæring
indsende ansøgning om efterløn
søge om feriedagpenge
søge om skattefri præmie

Du skal logge på med dit NemID. Hvis du ikke allerede har et, kan du bestille det på www.nemid.nu

Husk at logge ud, når du er færdig med at arbejde i web a-kassen.