Særregler for medlemmer under uddannelse

Som hovedregel kan du ikke modtage feriedagpenge, når du er under uddannelse. Men der er særlige regler for ledige, der i forbindelse med en aktiv beskæftigelsesindsats er i gang med en uddannelse.

I de situationer er det muligt at få feriedagpenge, når uddannelsesstedet holder ferielukket. Betingelsen er, at du modtager aktiveringsydelse, VEU-godtgørelse eller SVU.

Ønsker du ferie i en praktikperiode, skal du aftale dette med din arbejdsgiver. Ønsker du ferie uden for uddannelsesstedet ferielukning, skal ferien være indskrevet i din jobplan. Før du kan få udbetalt feriedagpenge, skal den ferie, som du eventuelt selv har optjent , være afholdt.

Tilbage til Feriedagpenge